Online Dersler

Muğla Menteşe Sürücü Kursu Trafik Dersleri

Araçların Tescil İşlemleri

Tescile Yetkili Kuruluşlar

 • Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.’ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca,
 • Askeri araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerince, Raylı sistemde çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, Kamu kuruluşlarına ait olan iş makineleri ilgili kuruluşlarca,
 • Tarım kesiminde kullanılan özel veya tüzel kişilere ait iş makineleri ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca,
 • Motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin (il trafik komisyonu kararıyla) tescilleri belediyelerce yapılır.

Araç sahipleri

 • İlk tescil için satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde,
 • Daha önce tescil edilmiş aracı, satın veya devir aldıklarında ise, 1 ay içinde, ilgili tescil kuruluşlarında kendi adlarına tescil yaptırmak zorundadır.
 • Araç üzerinde yapılan değişikliğin, renk ve adres değişikliklerinin 30 gün içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilmesi zorunludur.
 • Sürücülerin tescil plakaları bakımından dikkat etmeleri gereken husus: ışıkların yakılmasıyla birlikte, arka plakanın 20 m. mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmasıdır

Araç Üzerinde Bulundurulması Gerekli Belge ve Plakalar

 • Tescil belgesi (Sahiplik Belgesi)
 • Trafik belgesi
 • Mali sorumluluk sigortası
 • Tescil plakası

Geçici olarak tescil edilen araçlar üzerinde bulundurulması zorunlu belge ve plakalar

 • Geçici tescil plakası
 • Geçici trafik belgesi (A 6 gün, B 30 gün, C 6 gün, E 6 gün, F geçici trafik belgeleri 3 ay süreyle geçerlidir.)
 • Mali sorumluluk sigortası

ARAÇLARIN MUAYENELERİ

 • Hususi otomobil ve römorkları, ilk 3 yaş sonunda iki yılda bir,
 • Resmi ve ticari plakalı otomobil ve römorkları ilk 2 yaş sonunda bir,
 • Lastik tekerlekli traktör ve römorkları 3 yılda bir,
 • Diğer motorlu araçlar ve römorkları her yıl, periyodik muayemeye tabi tutulur.

Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtece muayenesi gerekli görülenler ile, üzerinde esaslı değişiklik yapılması durumunda araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur.

Araçların muayeneleri Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait muayene istasyonlarında yapılır. Mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçlar, muayeneye alınmazlar. Huradaya çıkarılan araçlar 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ

Moturlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ce sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Sürücü belgeleri Trafik Tescil kuruluşlarınca verilmektedir.

Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıt kullananların ve hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.